PREDUZEĆE ZA INFORMATIČKE DELATNOSTI RECIT DOO BEOGRAD, Jurija Gagarina 31a
Recit universe

Poslovne aplikacije

poslovne aplikacije
  • Recit doo ne nudi svoja aplikativna rešenja što nam omogućava da objektivno sagledamo vaše potrebe i predložimo kvalitetna unapređenj kroz konverziju i integraciju postojećih ili izbor optimalnog novog rešenja uz profesionalnu pomoć pri ugovaranju sa trećim isporučiocem aplikativnog rešenja kako bi se obezbedilo uspešno uvođenje i ostvarenje predviđene funkcionalnosti.